SENTER: GjøvikHAMAR

FORUT og Gjøvik Læringssenter pop up-butikk

Under KUPPDAGER har FORUT i samarbeid med Gjøvik Læringssenter pop up-butikk på CC Gjøvik. Du finner de på senteret torsdag 18. oktober kl. 10-21. Elevene fra Gjøvik Læringssenter bemanner butikken.

Forut er en solidaritetsorganisasjon for utvikling som jobber for bedre levekår og menneskerettigheter for fattige og undertrykte.

 

CC Gjøvik har et samarbeid med Gjøvik Læringssenter, hvor elever er i språkpraksis en dag i uken. Elevene har praksisplasser i ulike butikker på senteret.